י.ל.י

אחד מ   ע”ב השמות.

השבת ניצוצות אבודים.

העלאת ניצוצות שנפלו בחזרה לשורשן בבינה.

שהרצון הנשמתי נחלש. לעורר אותו חזרה.

להעיר רצון רדום.

באמצעות כוח אותיות שם זה , כצינורות מוליכים אור שבים הניצוצות לנשמה. 

אחת הדרכים להפעיל השבת ניצוצות אבודים היא שמחה.

השבת השמחה.

התחברות לשמחה ראשונית שמעוררת התלהבות חיה.

שמחת הילדה.

שמחה שמקורה ברצון הראשוני, הישיר,הלא מעובד של הילדה הפנימית.

שמחה העטופה בביטחון מלא בעולם אוהב  על כל רקיעיו, ומדרגותיו.

שכל השכבות, והמעטפות והרקיעים והעולמות הם כמצע מושלם  עוטף אהבה, ומצפה באהבה להתגלמות חלומותיה המקודשים של הילדה.

שכל הרקיעים והעולמות מצפים  שתבוא ותשחק עמם ובתוכם ותיצור את יצירתה הזוהרת. 

י.ל.י. 

הוא כוח משיב  אור,

שתי הידיים חופנות אור ומעלות למעלה, לבינה.

התניות ,קליפות וניספחים שדבקו בילדה, והקשיחו ליבה או החלישו רצונה, נושרים.

היא שבה וחוזרת להאמין בכוחה. לבטוח בו, לבטוח באלוהים. לבטוח באלוהים שבה.

תגובות

השארת תגובה