עמידת ידיים

להתחיל מהשורש

מהנקודה המהפכת 

את העולם

ומקיימת אותה

מנקודה אחת של כח רצון,

המתחיל באדמה,

בכף ידך,

בנקודה שבין האגודל לאצבע,

מנקודה זו,

שבין אצבעותייך,

מתארכת הזרוע,

נשלח הכוח ללב

כתפיים מתרחקות מן הראש

הגב מתארך,

רגל מורמת אל על,

ועוד אחת,

והנה,

עולם עומד על תילו

הפוך.

נקודה אחת מהפכת

את העולם,

ומקיימת אותו.

מביאה מלכות

לכתר.

השארת תגובה