שימו לב! אנו מעדכנים את האתר. אין מכירת מוצרים או שיעורים מוקלטים לעת עתה. תודה.

תרגול 12 צירופי החושים - ספר דיגיטלי
שיטה מעשית לשפע רוחני באמצעות צירופי אותיות
צירופים נבחרים לחיבור בין בני זוג
שעור אודיו המלווה בחוברת לימוד דיגיטאלית עם דפי עבודה בנושא זוגיות
עבור מי שלמד את המדיטציה עם שם הויה
ארבעה מפגשים בזום בתאום מראש
אותיות, צלילים ותנועות ראש
שעורים מוקלטים בוידאו
לחבור אל הפוטנציאל - ייקום מקביל
קורס דיגיטלי עם חוברת הדרכה ומדיטציה מונחית
מוזמנים לשיעור התנסות
שיעורים קבוצתיים ופרטיים וסדנאות יוגהיו
60 ש"ח לשיעור קבוצתי
מדיטציה הסברים והנחיה בוידאו
מדיטציה מונחית ללמידה בחלימה בליווי טקסטים קבליים

שימו לב! אנו מעדכנים את האתר. אין מכירת מוצרים או שיעורים מוקלטים לעת עתה. תודה.