יחסים, כלים ואורות. תודעה של מערכת גומלין. אתה מעלה וזה מעלה אותך. אתה עושה צעד, ואלוהים עושה עשרה צעדים לקראתך. אבל כל זה במדרגה ששיכת לעולם הזה. במדרגת חוכמה, המערכת הזו לא עובדת שם יותר. אתה לא מתקדם והוא לא מרומם אותך, זו אשליה. אשליה של ההתקדמות האישית שלך. יש אור אחד, בלתי מוגבל, הכולל הכל. אתה הוא האור הזה. אתה מגיע להכרה שאלוהים הוא בך. אתה אלהים, אלהים הוא בך. אתה חייב להגיע למקום הזה. זו לא הכרה מוגבלת ומצומצמת. כל דבר שאתה פוגש הוא אותו האור הזה. הוא אחד, הוא אלוהים. זה אומר  שהאורות והכלים הולכים יחד. והאור מראה את חיותו דרך הכלי. הוא מקבל את הופעתו החיה דרך בני האדם. דרך היצורים החיים, דרך התופעות הקיימות. אבל, זה צריך להיות במידה. והמידה נקבעת לפי המקבל. כי הנתינה תמיד שם, אבל מכיוון שיש רמות תודעה שונות שיוצרות כלים מרובים ומגוונים, אזי אותו אור נגלה באופנים שונים. 

קריאה בליקוטי מוהר”ן