הרחבת הכלים

הרחבת הכלים נעשית כאן במציאות של העולם הזה

הרחבת כלים נעשית דרך מערכות יחסים.

אפשר לעשות זאת דרך לימוד.  

עם זאת, הרחבה אמיתית היא העברת  הלימוד הלאה

הרחבה עוד יותר גדולה היא בעשיה

ועשיה קשורה למערכות יחסים.

אמרו חז”ל:  “כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת,

וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת.”

ועוד כתוב   “כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה? 

לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו

וכל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו

אין מזיזות אותו ממקומו.”

(משנה ,סדר נזיקין, מסכת אבות.)

אם כן, הרחבת הכלים נעשית באמצעות להביא את מערכות היחסים אל השורש.  

מערכות יחסים  הם כמו מיתרים, יוצרים קווים בחלל.  חבלים המותחים את הקצוות, מאריכים את הקודקודים. מרחיבים את הכלי.

נשמה גבוהה מכילה הרבה מערכות יחסים בתוכה.

מערכות יחסים הן כמובן חיצוניות כמו פנימיות.

מערכות יחסים עם כל האברים בגוף הפיזי והמטאפיזי.

מערכות יחסים עם כל אברי היקום.

מערכת יחסים  עם המחשבות.

מערכות יחסים שמקורה שלום מתוך אחדות.

כלומר הרחבת הכלים , כאשר כל מערכות היחסים מתקיימות בשלום.

הרחבת הכלים איננה ביטול של מערכות יחסים, כי אם קיומן.

קיומן בהכלה שלמה.

כאן זו הזמנה להתבוננות עם מי אתה יוצר מערכותיחסים.

את מי אתה פוגש?

האם את בן או בת הזוג שלך?

האם אתה פוגש את ההורים של חברי הכיתה של ילדך?

האם אתה פוגש במערכת יחסים את  אביך? את אימך?

את הקהילה שלך?

או את הדור כולו?

את כל בני האדם על פני כדור הארץ? את האנושות?

כלומר, האם הכלי שרכשת הוא כנגד האנושות כולה?

מערכות היחסים שלך הם כוללות את האנושות כולה? 

ככל שיש יותר תדרים בשדה התודעה שלך, הרחבת הכלים היא גדולה יותר.

יש תדרים של חסד, ושל יופי, ושל השפעה וממשלה, ותדרים של סדר וארגון, ותדרים של ריפוי וקילוף הקליפות עד לעצם העניין.

ככל שאתה נפתח לתדרים רבים יותר אתה זוכה להרחבת הכלי.

עד שכל הצורות של כל האנושות כולה קיימות באדם אחד. 

 

תגובות

השארת תגובה