הרחבת הכלים

הרחבת הכלים נעשית כאן במציאות של העולם הזה

הרחבת כלים נעשית דרך מערכות יחסים.

אפשר לעשות זאת דרך לימוד.  

עם זאת, הרחבה אמיתית היא העברת  הלימוד הלאה

הרחבה עוד יותר גדולה היא בעשיה

ועשיה קשורה למערכות יחסים.

אמרו חז”ל:  “כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת,

וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת.”

ועוד כתוב   “כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה? 

לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו

וכל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו

אין מזיזות אותו ממקומו.”

(משנה ,סדר נזיקין, מסכת אבות.)

 

User Avatar

אודות גילת סגל

גילת סגל - מורה ליוגה ולהתפתחות אישית. מעבירה סדנאות ושיעורים בהוד השרון.

השארת תגובה