lights in the forest

לגדול דרך הצללים של המורה

כתלמיד מסור אתה תראה בשלב מסויים את הצללים של המורה האהוב שלך. 

כאשר אתה רואה את הפרופיל הפחות יפה שלו, את הצדדים הפחות יפים שלו,

את החולשות שלו, ההתמכרויות הקטנות, או חוסר הגמישות בתחומים מסוימים,

כשאתה פוגש את האגו הקטן, או את נקודות התורפה של המורה שלך.

ואז מה תעשה? 

האם תעזוב אותו?

האם תלך לחפש מורה מואר יותר?

רבים מחפשים את המורה המושלם שאין בו צללים ובכך מפסידים את תהליך ההתפתחות שלהם.

מורה טוב, מתפקידו להיות שם עבורך עם הצללים.

הוא צריך להראות לך, בשלב מסויים את הצללים שלו.

לא בהתחלה,

אלא בזמן הנכון.

לאחר שניפתחת לתת בו אמון,

 לאחר שנפתחת להתמסר להדרכתו.

לאחר שברור לך כי אתה אוהב אותו.

זוהי דרכו של המורה הגדול. 

לשלוח אותך לתרגל אהבה שלמה.

לתרגל אהבה בזמן שאתה רואה את הצללים.

לא למרות הצללים אלא, עם הצללים.

אהבה שלמה.

אתה יודע שיש לו חולשה. אתה יודע שיש לו בעיה בתחום מסויים,

אתה רואה את התכונה החלשה במורה שלך, אתה רואה את הצל,

ואתה אוהב אותו.

אתה אינך עושה הפרדה. אינך מחשב ואומר: טוב, היתרונות עולים על החסרונות שלו.

אתה אוהב את הכל בשלמותו. פשוט כך.

זה תהליך ההתפתחות שלך.

הוא מלמד אותך לאהוב את עצמך, כפי שהנך, פשוט כך.

אמיתי.

בשלמות.

אל תחפש את הצללים של המורה שלך.

אם הוא מורה טוב, הם יופיעו בזמן הנכון לך.

בזמן שתהיה בשל לראות גם את הצללים שלו ולאהוב. 

User Avatar

אודות גילת סגל

גילת סגל - מורה ליוגה ולהתפתחות אישית. מעבירה סדנאות ושיעורים בהוד השרון.

השארת תגובה