יוגה סוטרה, חמשת המכשולים של התודעה, ומה אומר רבי נחמן

“לשחרר את התודעה”

 
 
יוגה לשחרר את התודעה

 

האם אנו מודעים למכשולים החוסמים את התפיסה הבהירה של מציאות?

מודעות למכשולים היא הצעד הראשון בכדי להתגבר עליהם.

פטנג’אלי, ביוגה סוטרה, מפרט את חמשת המכשולים של התודעה:

אגו, בורות, היקשרות, דחיה, וחוסר בטחון.

אגו –  אגו זו תחושת האני. האגו מתבטא בדרכים שונות. אני כעושה/לא עושה, נחות/עליון, צודק/טועה, יודע/לא יודע וכדומה.

בורות –  בורות נובעת מחוסר ידע.  בורות היא הבנה מוטעית, שגויה של מציאות. הבנה מוטעית היא שורש הטעויות.

היקשרות – היקשרות מובילה להיצמדות, לתלות ולהשתוקקות.

דחייה –  דחייה מתבטאת כהתרחקות, התבודדות, ובביטוייה הקיצוניים יותר, סלידה ושנאה.

חוסר ביטחון – חוסר ביטחון מתבטא כפחד, חרדה ופחד ממוות.

אומר רבי נחמן:

ויש שעושים את הסיבות אמצעי בינם לבין השם יתברך, היינו שמאמינים בהשם יתברך, אבל מאמינים גם כן באמצעי, ואומרים שצריך לסיבות, היינו שמאמינים למשל בהסיבה של פרנסה, שהוא משא ומתן…כאילו בלא הסיבה של משא ומתן אין ביד השם יתברך לתן להם פרנסה, והסיבה של הרפואה, שהוא סמים, עושים מהם עיקר,כאלו, חס ושלום, בלי הסמים אין יכולת ביד השם יתברך לרפא. ואין הדבר כן, כי הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסבות, ועילת כל העילות, ואין צריך לשום סיבה, ועסקנו באלו הסיבות צריך להאמין בהשם יתברך לבד, ולא לעשות מהסיבות עקר. ” (ליקוטי מוהר”ן, ס”ב)

רבי נחמן מזמין אותנו להרחיב את התודעה אל מעבר לשכל, מעבר למציאות הגלויה.

השכל רגיל לנתח, להשוות, למדוד, לקשר להעריך ולהסיק.

אחת הדרכים להשתחרר מבורות היא להיכנס לעומק הסיבה, ולעומק התוצאה.

כל זמן שאנו עושים מהסיבות עיקר, אנו מתרחקים מהאחד.

אנו נעים על ציר קווי של סיבה – תוצאה.

בתודעת אחד, סיבה ותוצאה הן אחד.

זוהי תפיסת מציאות שונה.

סיבה בתוצאה. תוצאה בסיבה.

משום כך אין נקודת התחלה או נקודת סיום. ללא התחלה וללא סוף.

ביטול הסיבה הוא ביטול מימד הזמן, כפי שבני האדם רגילים לחוות אותו.

זמן הוא רצף של סיבה – תוצאה.

בתודעת אחד, מימד הזמן משתנה. זמן לינארי הופך לאינסופי.

לחילופין, אפשר לומר שהכל הוא תוצאה או שהכל הוא סיבה.

כלומר הכל הוא הקדמה ל… או הכל הוא כבר הדבר עצמו. עצם העניין. עצמותו יתברך.

התוצאה כפי שבני האדם תופסים אותה, קיימת מהפיצול.

במיקרים כאלה התוצאה אכן קיימת. אך התוצאה מקורה בטעות. ולרוב תביא סבל או מכאוב נפשי, רוחני או פיזי.

 

אומר רבי נחמן, הדרך לתקן מחלוקת בשורשה היא:

 “שלום והכרעה“.

“שלום והכרעה” הוא מתכון שרבי נחמן מגיש לנו בכדי להשתחרר מדחייה או היצמדות.

מתכון שמשחרר את התודעה מכבלים, ומאפשר חיים מתוך שלמות. 

 

מהי דחייה?

דחייה מקורה במחלוקת בין טוב ורע. מותר- אסור אוהב – שונא.

מקורה בתאי הזיכרון. חוויות שהטביעו רישומים בגוף ובתודעה ונחוו כנעימות או לא נעימות. טובות או רעות. 

בדחייה תמיד יש כאב.

אם אתה שואף לאהבה אתה מנציח שנאה.

אם אתה חותר לנוחות, אתה מנכיח חוסר נוחות.

הדרך לתקן את המחלוקת, את הפיצול

היא לעשות שלום בין הדברים ולהכריע בינהם.

זה בסדר להגיד כן,

וזה בסדר להגיד לא.

הרי יש דברים שכדאי מאוד לעצור.

יש אחד ויש שניים,

יש בהירות ויש בלבול,

יש שמחה ויש עצבות,

שניהם קיימים. טוב ורע,

וכששניהם מתקיימים בשלום,

כאמת אחת, ללא העדפה,

“נתבטל המחלקת.”

ואז אפשר להכריע.

אפשר להכריע שהבהירות תגבר על הבלבול.

 

“ונפתחו לו שערי השכל”

ההכרעה מתוך שלום תוביל אותך להכיר, לדעת ולחיות כאחד.

ללא הכרעה, תישאר תלוי בין שמיים לארץ.

ללא שלום, תשאר בסבל.

וכל זה נעשה על ידי “ההכרעה והשלום.”

שלום והכרעה.

גילת סגל

User Avatar

אודות גילת סגל

גילת סגל - מורה ליוגה ולהתפתחות אישית. מעבירה סדנאות ושיעורים בהוד השרון.

השארת תגובה