gilatsegal logo circle

עקרון השמחה בתהליכי הגשמה

מנטרל מאמץ שיוצר חיוב.

מאמץ שגוזל ממך אנרגיית חיים.

בתהליך, כמו בתהליך, יש מידה של יגיעה.

עם זאת, יש להיות ערים בשעה שיגיעה הופכת למאמץ שואב חיוניות.

לשם כך, יש לתרגל מאמץ ללא מאמץ. 

שמחה תלמד אותך מאמץ ללא מאמץ.

 

התמכרות שואבת כוח חיים.

מכורים מאבדים כוח חיים.

אפשר להיות מכורים לרעיון, להיות מכורים לבריאות, לעבודה, לכל דבר…

בדוק עם עצמך, האם אתה מכור לרעיון הגשמה? 

האם אתה דבק במחשבה שעליך להגשים עצמך? 

מה  מולידה בך המחשבה הזו? 

חופש או מאמץ?

הגשמה ללא חיוב היא הגשמה מתוך שמחה והנאה.  

שמחה לא כתגובה לגמול.

גם לא תרגול שמחה לאי גמול.

לא מדובר על שמחה כתגובה לארועים,

אלא שימחה כמהות.

“ושמחת בחגיך”

זו הארה עמוקה של מהות ההגשמה.

חג” מלשון מחוגה, עיגול שלם. 

יש  לך הרבה עיגולים ומעגלים. וכל שלב בחייך תעלה, תחווה מעגל נוסף, ספרה אחרת.

השמחה היא בכל המימדים. בכל הספרות. 

ובכל פעם שאתה נמצא בעיגול וחג בתוך העיגול שלך-שמח

ובכל פעם שאתה עולה מדרגה- שמח.

שמחה תמיד. 

שמח בגשמי, על כל “הסיבובים” שבגשמי, העליות והמורדות וההרפתקאות ש”בסיבובים”,

שמח בגוף הגשמי. שמחת הגוף, שמחת המיניות, שמחת החומר,

ושמח ברוח. במרחבי השמיים, בנשמה.  שימחה עם מלאכים, שמחה בהשגחה הפרטית, בהשגחה העליונה, שמחה בחיבור הנקבי והזכרי ברוח. 

שמחה שלמה.

“ושמחת בחגיך והיית אך שמח.”

 

gilatsegal logo circle
User Avatar

אודות גילת סגל

גילת סגל - מורה ליוגה ולהתפתחות אישית. מעבירה סדנאות ושיעורים בהוד השרון.

השארת תגובה